Kurumsal Sorumluluk

Hedefimiz

Yola çıktığımız ilk günden beri, çalışanlarımız arasındaki farklılıklar; sınırların, kültürlerin ve uygulamaların ötesinde akıcı bir şekilde çalışmamıza yardımcı olmuştur. Kendi bünyemizdeki çeşitlilik, müşterilerimiz için mümkün olan en iyi çözümlerin ortaya konması ile saygıya ve kaynaşmaya dayalı bir kültürün geliştirilmesinde çeşitli bakış açılarının keşfedilmesine olan bağlılığımızı yansıtmaktadır.

Hedeflerimizi en çok etki bırakabileceğini düşündüğümüz alanlara yönlendirmekteyiz. Bu sebeple Kurumsal Sosyal Sorumluluk («KSS») faaliyetlerimizi birbirinden ayrı ancak birbirlerini her zaman besleyen üç ilke üzerinde değerledirmekteyiz.

KSS İlkelerimiz

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Çeşitlilik
& Kapsayıcılık

Sürdürülebilirlik

Misyonumuzun amacı gönüllülüğü destekleyen ve sponsorluk aktiviteleriyle çalışma arkadaşlarımıza imkanlar sunacak  bir ortam yaratmak, hukuki bilgimizi ve tutkumuzu toplum yararını önde tutarak dezavantajlı ve hassas grupların  temel haklarını ve imkanlarını geliştirmek hedeflemektedir.

Tercümanlarımız, imkanlarımız çerçevesinde hukuk kurallarını desteklemek, hassas grupların  korunmasından sivil toplum kuruluşlarına yardım etmek ve dezavantajlı gruplara yardım etmeye kadar oldukça çeşitli konularda gönüllülük esasıyla hareket etmektedirler. Bununla birlikte, toplumumuzda adalet ve hukuki  farkındalığı destekleyen müşterilerimiz ve sosyal sorumluluk kuruluşlarıyla da işbirliği yapmaktayız.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, bizim vazgeçilmez bir parçamızdır.. Çalışanlarımızın çeşitliliği sayesinde farklı milletler, kültürler ve alanlarda akıcı olarak çalışmamızı sağlayabilmekteyiz. Firmalar,  ne kadar farklı kültür ve bakış açılarına sahiplerse o kadar başarılı olabildiğine inanmaktayız.

Kendi çeşitliliğimiz, müşterilerimiz ve saygılı, kapsayıcı bir kültür yaratma konusunda  en iyi çözümleri üretmemiz için değişik perspektifleri incelemeye dair bağlılığımızın aynasıdır. Çeşitlilik ve kapsayıcılığın pozitif bir iş ortamı yarattığına inanıyoruz ve bu yaklaşım yaratıcılığı beraberinde getirmekte, değişik bakış açılarını desteklemekte ve müşterilerimize, müşterilerimizin çevrelerine ve kendi çevremize daha iyi geri dönüşlerde bulunmamıza yardımcı olmaktadır.

Yaşadığımız ülke, çalışanlarımız ve müşterilerimiz için çevresel sürdürülebilirliğin önemini biliyoruz. Sürdürülebilirliğe sadece çevre ve iklim değişikliği konularında tercüme uygulamalarımızla değil aynı zamanda faaliyetlerimizin çevresel etkilerini ve risklerini izleme ve azaltma çabalarımızla da katkıda bulunmaya çalışmaktayız. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken enerji ve doğal kaynak tüketimimizi azaltmaya, yeniden kullanmaya ve geri dönüştürmeye özen göstermekteyiz.

Çeşitlilik & Kapsayıcılık

Amacımız toplumumuzun ırk, etnik köken, inanç ya da inançsızlık, cinsiyet, cinsel yönelim, sosyoekonomik geçmiş ve cinsiyet kimliği ayrımı yapmaksızın veya herhangi bir engeli olup olmadığına bakmaksızın tüm bireyleri kucaklamasını sağlamaktır.

✓ Çalışanların, müşterilerin ve tedarikçilerin sadakatini ve etkileşimini artırır
✓ Daha etkili ilişki yönetimi oluşturmamıza yardımcı olur
✓ Yetenek ve becerileri bünyemizde toplar, geliştirir ve cesaretlendirir
✓ Yapılabilecek en doğru hamledir

Politikamız ve Odak Noktalarımız

Çeşitlilik Komitemiz

Girişimlerimiz

✓ Temel amaçlar:

 • Herkes için samimi bir iş ortamı sağlamak,
 • Eşit muamele ilkesinin devamlılığını sağlamak,
 • Çeşitlilik kavramı ve yaşanan temel sorunlarla ilgili farkındalık oluşturmak, hem çalışma ortamı hem de toplumda bir etki yaratmak,
 • İstanbul’daki çeşitli grup ve bireyleri desteklemek ve
 • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık konusunda, yasal topluluk ve özel sektörde liderlik etmek.

✓ Temel amaçlar:

 • Herkes için samimi bir iş ortamı sağlamak,
 • Eşit muamele ilkesinin devamlılığını sağlamak,
 • Çeşitlilik kavramı ve yaşanan temel sorunlarla ilgili farkındalık oluşturmak, hem çalışma ortamı hem de toplumda bir etki yaratmak,
 • İstanbul’daki çeşitli grup ve bireyleri desteklemek ve
 • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık konusunda, yasal topluluk ve özel sektörde liderlik etmek.

✓ Temel amaçlar:

 • Herkes için samimi bir iş ortamı sağlamak,
 • Eşit muamele ilkesinin devamlılığını sağlamak,
 • Çeşitlilik kavramı ve yaşanan temel sorunlarla ilgili farkındalık oluşturmak, hem çalışma ortamı hem de toplumda bir etki yaratmak,
 • İstanbul’daki çeşitli grup ve bireyleri desteklemek ve
 • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık konusunda, yasal topluluk ve özel sektörde liderlik etmek.