Masaüstü yayıncılık

Baraka editörleri, bazen sıfırdan bazense orijinal belgeye göre hazırlanan çeviri metninin genel görünüşünün ve biçiminin düzenlenmesini yapmaktadırlar.

Masaüstü Yayıncılık (DTP), resim ve grafiklerin oluşturulmasını, yeniden boyutlandırılmasını, sayfaya yerleştirilmesini, içindekiler ve dizin sayfalarının hazırlanmasını, kılavuz, broşür gibi baskı için hazırlanan belgelerin oluşturulmasını içermektedir.

Şirketimizde, Kiril, Yunan, Gürcü, Ermeni, Hint-Nepal, Etiyopya Çin, Japon ve Arap alfabelerinde matbaa baskısına hazır halde dizgi işlemleri yapılmaktadır

Şirketimizde editörlerce DTP işlemi yapılmış tüm belgeler teslim edilmeden önce ön baskı ile hatalara karşı görsel olarak kontrol edilir.

Belgeler çoğunlukla PDF dosyası olarak yada renkli dijital baskı olarak teslim edilir.