Çeviri

Her türlü yazışma, sözleşme ve teknik, hukuk, tıp, iktisat, sanat, reklam, tez, rapor ve araştırma yazılarının çevirilerini yapıyoruz.

Yazılı çeviri hizmetimizi aşağıdaki ana başlıklara ayırabiliriz;

• Özel Ticari çeviriler
• Reklam, Pazarlama, Ürün kılavuzları, Yayıcılık vb.
• Standart çeviriler
• Genel yazışma çevirileri
• Hukuki çeviriler
• Taslak ve revize edilmiş anlaşmalar, sözleşmeler, kararlar vb.
• Akademik ve Bilimsel çeviriler
• Araştırmalar, Tezler, Ödevler vb.
• Teknik çeviriler
• Kullanım kılavuzları, servis kılavuzları, teknik tanıtım çevirileri vb.

Çevirileriniz belirli standartlara uygun olarak yapılmaktadır;

• Çevirisi yapılacak doneleriniz, koordinatörümüz tarafından teslim alınır ve çeviri departmanımıza aktarılır.
• Çeviri departmanımızda önceden hazırlamamışsa firmanıza özel bir terminoloji çalışması yapılır ve onayınıza sunulur.
• Tercüman(lar)ın söyleyeceği ve sizin de uygun bulacağınız bir biçimde işin bitim tarihi kesin olarak belirlenir.
• Tercüman tarafından yapılmış olan çeviri, her türlü hataya karşı tekrar kontrol edilir. Bu aşamada belirlenen hatalar tamamen düzeltilerek size son hali ile eksiksiz olarak teslim edilmek üzere hazırlanır.
• Çeviri, dizgi departmanımızda istediğiniz en uygun formatta, dizgisi, mizanpajı yapılmış bir şekilde baskıya hazır hale getirilmektedir.
• Çeviri ve dizgisi, tekrar görsel olarak son kontrolden geçirilir.
• Tüm çevirmenlerimiz yeminlidir. Çevirilerinizin noter tasdikleri ile ilgili tüm işlemler sizin adınıza tarafımızdan düzenlenip yaptırılmaktadır.
• Yapılmış olan tüm çeviriler, oluşturduğumuz data bankamızda müşteri bilgilerine, tarihe ve çeviri no’suna ya da konusuna göre yedeklenerek saklanmaktadır.