Redaksiyon

Türkçe ya da çeşitli dillerde hazırlanmış her türlü metni, dilbilgisi, hedeflenen tanıtım, genel kaideler, yerel anlayış ve kullanımlar bakımından redaksiyonunu yapıyoruz.

Örneğin, Türkiye’de satışına başlanacak bir ürünün reklam metinleri, kullanım katalogları ve teknik bilgilerini, çevirisi yapılmış olsa dahi, Türkiye’ye ve Türkçe pazarlama diline en uygun şekilde redakte ediyoruz.

Türkçe’den diğer dillere yaptığımız redaksiyon çalışmalarında, çeşitli ülkelerde ortak çalışmalar yürüttüğümüz çeviri şirketi ve profesyoneller ile işbirliği yapmaktayız.